۱۸ مرداد

بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله

بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله : دندان های شیری از شش ماهگی در دهان شروع به رویش می کنند و از دو دندان جلویی فک پایین این رویش آغاز می گردد. آخرین دندان شیری که در دهان رویش می یابد آسیاهای شیری هستند که […]

read more »
۱۸ مرداد

بهداشت دهان در كودكان ۲ تا ۶ سال

بهداشت دهان در كودكان ۲ تا ۶ سال بهداشت دهان در كودكان ۲ تا ۶ سال : این دوره دوره ای است که تنها دندان های شیری در دهان هستند و هیچ دندان دائمی در دهان حضور ندارد. مسواک را به کودک بدهید و اجازه دهید با حرکات جلو عقب روی سطوح مختلف دندان های […]

read more »