۱۸ مرداد

بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله

بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله بهداشت دهان در كودكان ۶ ماهه تا دوساله : دندان های شیری از شش ماهگی در دهان شروع به رویش می کنند و از دو دندان جلویی فک پایین این رویش آغاز می گردد. آخرین دندان شیری که در دهان رویش می یابد آسیاهای شیری هستند که […]

read more »