۱۸ مرداد

لقی دندان | Tooth mobility

بعد از شروع درمان ارتودنسی و اعمال نیرو به دندان توسط سیم های ارتودنسی حفره استخوانی احاطه کننده دندان کمی گشادتر می شود بنابراین دندان ها دچار لقی مشهودی می شوند.
این لقی کاملا طبیعی بوده و بعد از برداشتن نیرو بعد از یکی دو ماه به تدریج از بین می رود.
این حالت معمولا باعث وحشت افراد تحت درمان ارتودنسی می شود در حالی که هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.

 

درباره نویسنده

محسن مرآتی
ارتودنسی که به دو فرم ثابت و متحرک انجام میگردد روشی درمانی در دندان پزشکی می باشد برای بیمارانی که به دلیل عدم تطابق سایز فکی با سایز دندان ها دچار بهم ریختگی دندانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد . در صورت وجود بهم ریختگی دندانی، قرار گرفتن و تماس دندان ها، هنگام جویدن یا گاز زدن با مشکل مواجه می شود . روش درمانی ارتودنسی دندان شامل درمان و کنترل جنبه های مختلف رشد فک و صورت است و همچنین اصلاح ظاهر دندان ها و اصلاح طرح لبخند نیز می باشد .

پاسخ