پیشگیری از تحلیل ریشه ها

پیشگیری از تحلیل ریشه ها پیشگیری از تحلیل ریشه ها : عارضه احتمالي ديگر، متعاقب درمان‌هاي ارتودنسي ايجاد تحليل در ريشه دندان‌ها است كه گاهي در بعضي بيماران مشاهده مي‌شود. خوشبختانه اين مشكل از نظر شيوع، كمترين شيوع را داشته و به ندرت موارد شديد

ادامه مقاله

پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید

پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید : قرار دادن دستگاه‌هاي ارتودنسي در داخل دهان و روي دندان‌ها باعث مي‌شود كه تميز كردن و مسواك زدن دندان‌ها نياز به مراقبت بيشتري داشته باشد زيرا سطوح برجسته

ادامه مقاله

پیشگیری از بیماریهای لثه

پیشگیری از بیماریهای لثه پیشگیری از بیماریهای لثه : دومين عارضه‌اي كه ممكن است متعاقب انجام درمان‌هاي ارتودنسي ايجاد شود ناراحتي‌هاي لثه‌اي است. تجمع مواد غذايي در اطراف دستگاه‌هاي ارتودنسي و روي سطوح دنداني نه‌ تنها مي‌تواند باعث ايجاد پوسيدگي شود بلكه مي‌تواند با ايجاد

ادامه مقاله