۱۸ مرداد

تحریك و زخم های لب و گونه حین ارتودنسی و آفت های دهان

تحریك و زخم های لب و گونه حین ارتودنسی و آفت های دهان تحریك و زخم های لب و گونه حین ارتودنسی و آفت های دهان : شروع درمان ارتودنسی از این جهت که وسایل جدیدی در تماس با بافت لب و گونه شما قرار گرفته اند معمولا با مقداری قرمزی و تحریک لب و […]

read more »