قرص‌ های آشكارساز (disclosing tablets)

قرص‌ های آشكارساز قرص‌ های آشكارساز : ارتودنتیست می ‌تواند این قرص‌ها را در اختیار بیمار قرار دهد. این قرص‌ ها وقتی جویده شوند پلاک‌ های میکروبی روی سطح دندان‌ها را رنگ می‌کنند و وی می ‌تواند به آسانی آن ها را ببیند. بدین صورت

ادامه مقاله