كشیدن صحیح نخ دندان| Tooth flossing

كشیدن صحیح نخ دندان كشیدن صحیح نخ دندان  : متاسفانه بسیاری از افراد جامعه با نخ دندان و استفاده صحیح از آن بیگانه اند.جالب است بدانید اکثر پوسیدگی های دندانی در بزرگسالان از فضای بین دندان ها که قابل تمیز کردن با مسواک نیست گسترش

ادامه مقاله