ایجاد التهاب لثه و بیماریهای لثه

ایجاد التهاب لثه و بیماریهای لثه ایجاد التهاب لثه و بیماریهای لثه : عارضه‌ دوم، ايجاد بیماری‌هاي لثه‌اي (بیماری های پریودنتال) است که به شکل تورم و التهاب لثه ها، افزایش حجم، خونریزی و در موارد شدیدتر تحلیل استخوان اطراف دندان دیده می شود. علت

ادامه مقاله