دستگاه های فانكشنال | funnctional appliances

دستگاه های فانكشنال دستگاه های فانكشنال : مجموعه بسیار متنوعی از دستگاه های عمدتا متحرک که هدف تمامی آنها استفاده از رشد فرد جهت تصحیح ناهنجاری فکی کودک است. انواع مختلفی برای تحریک رشد فک پایین و جلوگیری از رشد فک بالا و همچنین جلوگیری

ادامه مقاله