كوچكی فك پایین

كوچكی فك پایین كوچكی فك پایین : اختلالی است که اگر در سنین 12-13 سالگی شناسایی شود با دستگاه های متحرک فانکشنال می توان از شدت آن کاست.  هدف این دستگاه ها تحریک رشد فک پایین با تحریک و افزایش فعالیت عضلات فک است. تصویر

ادامه مقاله

بزرگی فك پایین

بزرگی فك پایین بزرگی فك پایین اختلالی است که جنبه ارثی قوی دارد اغلب افراد دارای این مشکل مبتلا به درجاتی از کوچکی فک بالا نیز هستند که تظاهر آن کمی برجستگی گونه ها و افتادگی پلک پایین می باشد. این مشکل اگر در حدود

ادامه مقاله