دستورات حین درمان ارتودنسی

دستورات حین درمان ارتودنسی دستورات حین درمان ارتودنسی : دندان های خود را به طور مرتب مسواک  کنید و نخ بکشید. حضور سیم و براکت موجب می شود که میکروب ها و مواد غذایی بیشتری روی دندان ها بمانند و این مسئله خطر بروز پوسیدگی

ادامه مقاله