هدگیر | facebow| head gear

هدگیر هدگیر: یکی از وسایلی که در درمان های ارتودنسی مطرح می‌باشد هدگیـر است، که جهت کنترل رشد و حرکات دندانی استفاده مي‌شود. هدگـیر از دو قسمت تشکیل شده است: فیس بو  که یک کمان فلزی است که بخشی از آن در داخل دهان و

ادامه مقاله