ارتودنسی نامرئی | ®Invisalign

ارتودنسی نامرئی Invisalign ارتودنسی نامرئی Invisalign : استفاده از یک سری دستگاه های متحرک کاملا شفاف که قابل گذشتن و برداشتن است به هدف مرتب کردن دندان ها تحت عنوان ارتودنسی نامرئی شناخته می شود. متاسفانه در مورد توانایی های این روش در جامعه اغراق

ادامه مقاله