سوپر فلاس (super floss) | نخ دندان مخصوص ارتودنسی

سوپر فلاس (super floss) / نخ دندان مخصوص ارتودنسی سوپر فلاس : استفاده از نخ دندان به منظور تمیز کردن سطوح بین دندان ها و زیر لثه ها قبل از مسواک زدن ضروری است . نخ دندان مخصوص ارتودنسی (سوپر فلاس) شامل سه قسمت است

ادامه مقاله