فقدان یا كمبود دندان

فقدان یا كمبود دندان فقدان یا كمبود دندان  : عدم حضور یک یا تعداد بیشتری از دندان ها در دهان که می تواند به علت فقدان مادرزادی جوانه دندانی یا کشیده شدن دندان باشد. شناسایی این وضعیت در سن 7-8 سالگی میسر است. و در

ادامه مقاله