خمیر دندان های حاوی فلوراید

خمیر دندان های حاوی فلوراید خمیر دندان های حاوی فلوراید : در طی درمان ارتودنسی ترجیح بر این است که از خمیر دندان هایی استفاده شود که حاوی مقادی بالایی فلوراید باشند (بالای 1200 یا 1300 ppm). این مسئله به سبب جلوگیری از بروز ضایعات

ادامه مقاله