دستگاه های ارتودنسی متحرك | Removable orthodontic appliances

دستگاه های ارتودنسی متحرك دستگاه های ارتودنسی متحرك  : در درمان ارتودنسی متحرک حرکات دندانی توسط پلاک هایی که قابل خارج کردن از دهان هستند انجام می شود. در نتیجه جزء اصلی آن یک پلاک متحرک است که بر روی دندان ها قرار می گیرد

ادامه مقاله