فلاس تردر (floss threader)

فلاس تردر فلاس تردر  : متشکل از یک سر پلاستیکی سوزنی شکی و یک حلقه پلاستیکی است که به بیمار کمک می کند که بتواند نخ دندان های معمولی را از زیر سیم عبور دهد و دندان های ارتودنسی شده را نخ بکشد. نخ دندان

ادامه مقاله

كشیدن صحیح نخ دندان| Tooth flossing

كشیدن صحیح نخ دندان كشیدن صحیح نخ دندان  : متاسفانه بسیاری از افراد جامعه با نخ دندان و استفاده صحیح از آن بیگانه اند.جالب است بدانید اکثر پوسیدگی های دندانی در بزرگسالان از فضای بین دندان ها که قابل تمیز کردن با مسواک نیست گسترش

ادامه مقاله