ارتودنسی لینگوال| Lingual Braces

ارتودنسی لینگوال ارتودنسی لینگوال : وسایل ارتودنسی ثابت در روش مرسوم در سمت لبیال دندان های فک بالا و پایین قرار می گیرند تا کار کردن با آن ها ساده تر گردد اما همچنین می توانند در سمت زبانی (داخل دهانی) دندان ها چسبانده شوند

ادامه مقاله