مزایای ارتودنسی مدرن

مزایای ارتودنسی مدرن

مزایای ارتودنسی مدرن امروزه ارتودنسی با پیشرفت های که داشته  درباره ی کم شدن مدت زمان درمان در بزرگسالان به ارتودنسی مدرن نزدیک شده است ، هم اکنون ما سعی داریم با ارائه و طراحی روش های نوین جراحی با حداقل تهاجم به ارتودنسی مدرن

ادامه مقاله