دهانشویه های فلوراید | Flouride mouth wash

دهانشویه های فلوراید مكانيسم اثر ( دهانشویه های فلوراید ) : يون فلورايد در استحكام دندان موثر مي باشد . فلورايد جذب مواد معدنی در دندان را افزایش می دهد. همچنین يون فلورايد باعث افزايش مقاومت دندان به اسيد مي شود و از پوسيدگي دندان

ادامه مقاله