پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید

پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید : قرار دادن دستگاه‌هاي ارتودنسي در داخل دهان و روي دندان‌ها باعث مي‌شود كه تميز كردن و مسواك زدن دندان‌ها نياز به مراقبت بيشتري داشته باشد زيرا سطوح برجسته

ادامه مقاله