پیشگیری از تحلیل ریشه ها

پیشگیری از تحلیل ریشه ها پیشگیری از تحلیل ریشه ها : عارضه احتمالي ديگر، متعاقب درمان‌هاي ارتودنسي ايجاد تحليل در ريشه دندان‌ها است كه گاهي در بعضي بيماران مشاهده مي‌شود. خوشبختانه اين مشكل از نظر شيوع، كمترين شيوع را داشته و به ندرت موارد شديد

ادامه مقاله