دندان عقل و ارتودنسی

دندان عقل و ارتودنسی

دندان عقل و ارتودنسی دندان عقل یا مولر سوم جزء آخرین دندانی می باشد که در قوس دندانی دیده می شود و معمولاً سنین 17 الی 22 سالگی را محدوده دیده شدن دندان های عقل می دانند . امکان این وجود دارد که اشخاص سن

ادامه مقاله