۱۴ مرداد

ارتودنسی لینگوال| Lingual Braces

ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال : وسایل ارتودنسی ثابت در روش مرسوم در سمت لبیال دندان های فک بالا و پایین قرار می گیرند تا کار کردن با آن ها ساده تر گردد اما همچنین می توانند در سمت زبانی (داخل دهانی) دندان ها چسبانده شوند که در این حالت به آن ارتودنسی ثابت لینگوال می گویند که به دلیل دشواری در مراحل کار کمتر رایج است. مزیت این روش عدم دیده شدن براکت ها خواهد بود که برای بسیاری بیماران دارای اهمیت است اما این به قیمت دشوار شدن مراحل درمان، افزایش قابل توجه هزینه وسایل و تداخل با زبان و احتمال زخم کردن زبان خواهد بود.

 

 

درباره نویسنده

محسن مرآتی
ارتودنسی که به دو فرم ثابت و متحرک انجام میگردد روشی درمانی در دندان پزشکی می باشد برای بیمارانی که به دلیل عدم تطابق سایز فکی با سایز دندان ها دچار بهم ریختگی دندانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد . در صورت وجود بهم ریختگی دندانی، قرار گرفتن و تماس دندان ها، هنگام جویدن یا گاز زدن با مشکل مواجه می شود . روش درمانی ارتودنسی دندان شامل درمان و کنترل جنبه های مختلف رشد فک و صورت است و همچنین اصلاح ظاهر دندان ها و اصلاح طرح لبخند نیز می باشد .

پاسخ