زمان طلایی برای ارتودنسی

زمان طلایی برای ارتودنسی

زمان طلایی برای ارتودنسی در فک انسان بالغ 32 دندان در موقعیت نرمال به حالت دو قوس فک بالا و پایین طوری قرار می گیرند که انجام عمل جویدن و آسیاب کردن غذا را به  بهترین نحو انجام گیرد. در صورتی که دندان ها از

ادامه مقاله