میزان درد براکت در شروع درمان ارتودنسی

میزان درد براکت در شروع درمان ارتودنسی

میزان درد براکت در شروع درمان ارتودنسی : بسیاری از مردم این سوال  برای شان پیش می اید که آیا گذاشتن براکت و شروع درمان ارتودنسی همراه با درد می باشد یا خیر؟

باید گفت در سیستم های قدیمی براکت های ارتودنسی و دستگاه ارتودنسی چون شروع درمان ارتودنسی مستلزم گذاشتن یکسری حلقه بر روی دندان آسیای بزرگ و یکسری کش قبل از درمان ارتودنسی بود، معمولا باعث درد دندان در بیمار می شد.

اما امروزه در روش های جدید از آن حلقه ها و کش ها استفاده نمی شود.

در نتیجه گذاشتن براکت ها در اکثر بیماران در یک جلسه به صورت کامل قابل انجام می باشد و گذاشتن براکت هیچ گونه درد و اذیتی برای بیمار ندارد.

 

میزان درد براکت در شروع درمان ارتودنسی

 

آیا از بی حسی در هنگام ارتودنسی استفاده می شود؟

امروزه چون ارتودنسی آزار و اذیتی برای بیمار ندارد از بی حسی استفاده نمی شود.

بعد از شروع درمان ارتودنسی و گذاشتن سیم بر روی دندان چون سیم ها به دندان نیرو وارد می کنند و باعث حرکت دندان می شوند، این حرکت دندان با کمی درد همراه می باشد.

سعی ما بر این است که شروع درمان با سیم هایی باشد که نیروهای بسیار کمتری را به دندان وارد می کنند تا درد شروع درمان در بیمار به حداقل برسد.

با این حال سطوح مختلفی از درد در بیماران مختلف مشاهده می شود.

بعضی افراد هیچ گونه دردی را در روزهای اول بعد از درمان هم احساس نمی کنند.

اما در بعضی از بیماران دندان ها حساس می شوند و درد می گیرند و حتی گاهی بیماران نیاز دارند که از مسکن استفاده کنند.

ولی پس از گذشت یک الی دو هفته بعد از شروع ارتودنسی این دردها به صورت کامل برطرف خواهند شد.

در طی ویزیت های ماهانه ای که بیمار  برای تنظیم سیم ها و یا تعویض سیم ها مراجعه می کند.

این فرآیند با کمی افزایش نیرو به دندان ها همراه است بنابراین میتواند موجب درد مجدد در بیماران شود.

ولی در مجموع سطح دردها توسط بیمار قابل تحمل می باشد و اگر سطح درد شدید باشد متخصص ارتودنسی به بیمار توصیه می کند از مسکن هایی مانند استامینوفن و استامینوفن کدئین استفاده کند.

دکتر محسن مرآتی – متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت ( مراحل انجام ارتودنسی )

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری

دکتر محسن مراتی

متخصص ارتودنسی 

نظرات